Pozvánka na mimořádnou Členskou schůzi KK Luka nad Jihlavou

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Výboru KK Luka nad Jihlavou pozval na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční

19.června 2022 v klubovně KK Luka nad Jihlavou v 10:30

Prezence členů bude probíhat v době od 8,45 do 9,45 hod.

Začátek jednání je stanoven na 10,30 hod.

Přílohou této pozvánky je program členské schůze a formulář návrhu na kandidáta do Výboru KK Luka nad Jihlavou

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

Rudolf Macek

Předseda KK Luka nad Jihlavou