Pozvánka na Členskou schůzi KK Luka nad Jihlavou

11.listopadu 2022, 18:30 v budově KK Luka nad Jihlavou

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  1. Schválení programu
  2. Zpráva hospodáře
  3. Zpráva výcvikáře
  4. Zpráva pokladníka
  5. Zpráva Kontrolní komise
  6. Plán akcí na rok 2023
  7. Samostatné Stanovy KK Luka nad Jihlavou – seznámeni s návrhem stanov případné doplnění
  8. Různé, diskuze

V Lukách nad Jihlavou 10.10.2022

Tomáš Fischer

Předseda KK Luka nad Jihlavou