• cvičák

Kynologický klub Luka nad Jihlavou vznikl v roce 1967.Mezi  zakladatele patřili např. pan Zdeněk Brada nebo pan Milan Láník.

Místo výcviku se od té doby nezměnilo. Cvičíme stále na stejném místě, U Lesíka, na pozemku věnovaném panem Kubištou.

V raných začátcích navštěvovali cvičiště nadšenci, kteří vlastnili psy různých plemen. Postupem času, kdy klub přešel pod záštitu Svazarmu, se cvičilo jen se služebními plemeny. Konkrétně s německým ovčákem.

Tento trend pokračoval i po roce 1989.V  porevoluční době byla také navázána spolupráce s rakouským kynologickým klubem. Rakouští kynologové jezdili do Luk nad Jihlavou a loučtí zase naopak do Rakouska porovnat kvalitu výcviku a připravenost psů.

V devadesátých letech a začátkem nového tisíciletí nastal útlum ve výcviku německých ovčáků. Otevřely se možnosti vlastnit psa jakéhokoli plemene a také ubylo členů, kteří by s výcvikem německého ovčáka pokračovali. Většinou z důvodu pracovní vytíženosti, neboť´ byla otevřená cesta k podnikání,

V dnešní době je v kynologickém klubu zastoupeno  mnoho plemen, nejen služebních. Výcvik probíhá podle možností každého psovoda a jeho čtyřnohého kamaráda. Od toho se pak odvíjí, zda dotyčný chce se svým psem složit nějakou zkoušku a nebo naučit svého psa základní poslušnosti.